Tìm kiếm Tìm

Thơ Văn - Hóa

ĐỒNG ĐỘI

Cách làm tốt nhất sẽ là

Cùng chung đồng đội của ta không rời

Thân thiện thẳng thắng bạn ơi

Tương trợ, giúp đỡ đến nơi, đến cùng.

••••

THÂN THIỆN

Thân thiện là sống thảnh thơi

Vui tươi, thoải mái với người quanh ta

Yêu điều thiện, tránh điều tà

Xa nhau thấy nhớ gặp là thấy vui.

••••

TƯƠNG TRỢ

Tương trợ giúp đỡ nhau

Chuyên môn kiến thức cùng nhau học hành

Khi việc khó, việc chưa rành

Luôn cùng chung sức để thành công hơn.

••••

 

THẲNG THẮN

Thẳng thắng là nói những lời

Điều hay điều kém của người với ta

Giúp nhau tiến bộ tiến xa

Sửa sai, chống xấu mới là sống hay.