Tìm kiếm Tìm

Vui - Thích - Nhớ - Cần - Muốn - Thèm - Khát - Tham - Xấu - Ác - Khổ

Đi tìm gốc cuộc sống là để làm gì, chúng ta rất dễ nhận ra ai cũng cố gắng tìm VUI và tránh KHỔ. Và ít ai suy nghĩ ngược lại. Xong lại rất nhiều người hành động ngược lại: đến gần KHỔ và xa VUI.

Đi tìm gốc cuộc sống là để làm gì, chúng ta rất dễ nhận ra ai cũng cố gắng tìm VUI và tránh KHỔ. Và ít ai suy nghĩ ngược lại. Xong lại rất nhiều người hành động ngược lại: đến gần KHỔ và xa VUI.

 

Lần đầu nhìn 1 bông hoa đẹp, ta thấy (vui) vì cuộc sống thật nhiều màu sắc vui tươi. Ngắm nhiều như vậy ta dần có thói quen thấy (thích) ngắm hoa. Lâu không được ngắm thì ta thấy (nhớ) hoa. Nhớ nhiều thì ta thấy là mình (cần) có thời gian để đi ngắm hoa. Sau đó ta rất (muốn) có hoa như vậy bên cạnh mình để muốn ngắm lúc nào là ngắm. Nhưng nếu Muốn mà ta không có được, lâu dần không có, lâu không được ngắm hoa thì ta sẽ thấy (thèm).

 

Nhưng giống như thèm nước là bạn mới hơi bị thiếu nước thôi, để lâu không được uống thì cao hơn thèm bạn sẽ bị (khát). Nếu Khát dể kéo dài lâu, bạn có xu hướng sử dụng những thứ không phải của bạn, đó là (tham).

 

Muốn có được gì đó, mà cái đó không phải là của bạn, việc đó không đơn giản, bạn phải nghĩ cách để lấy mới được . Đó là (xấu). Nghĩ cách lấy rồi, bạn phải hành động và cần thiết sẵn sàng tranh dành thì mới đạt được mục đích chứ. Hành động tranh dành đó là (Ác). Và sau đó điều tất yếu sau cũng bạn sẽ được hưởng là (Khổ)

 

Chúc các bạn tránh được vòng xoáy mà gốc đáy của nó là KHỔ, để cuộc sống bạn nhiều niềm VUI hơn.