Tìm kiếm Tìm

Vì mình và vì người

Ngày xưa, ở làng nọ có ba chàng trai sống một mình đều chưa lấy vợ. Một hôm, có một cô gái đi từ xa tới trời khuya lỡ đường không có chỗ ngủ phải xin ngủ trọ qua đêm.

Ngày xưa, ở làng nọ có ba chàng trai sống một mình đều chưa lấy vợ. Một hôm, có một cô gái đi từ xa tới trời khuya lỡ đường không có chỗ ngủ phải xin ngủ trọ qua đêm.

Cô gái gõ cửa xin ngủ nhờ vào nhà chàng trai thứ nhất, thấy cô gái trẻ đẹp xinh tươi chàng trai phát sinh lòng tham muốn nên vui vẻ cho ngủ nhờ, với ý định có thể trăng hoa được. 


Cô gái gõ cửa xin ngủ nhờ nhà chàng trai thứ hai, sợ uy tín danh dự của mình bị ảnh hưởng không tốt do cho con gái ngủ nhờ trong nhà của mình, một người độc thân, nên quyết định không cho.

Cô gái đi tiếp vào xin ngủ nhờ nhà chàng trai thứ ba. Chàng trai thương cô gái không có chỗ trọ qua đêm đành nhận lời cho ngủ trên giường của mình và ra ngoài ghế phòng khách để ngủ. Chàng biết rằng uy tín danh dự của mình sẽ bị giảm vì dân làng đánh giá. Chàng đã để con gái ngủ đêm trong nhà khi mình đang độc thân. 

Bạn đánh giá thế nào về ba chàng trai này?

1.Chàng trai thứ nhất là hạng người người ham sắc dục, giúp đỡ do động cơ muốn trục lợi thân xác cô gái.

2.Chàng trai thứ 2 là loại người ham danh vọng, không giúp đỡ do sợ làm mất danh tiếng của mình với dân làng. Nên chỉ chăm lo giữ cho danh dự của mình tốt đẹp, không cần biết đến nỗi khó khăn của người khác.

3.Chàng trai thứ 3 là người có tình thương yêu con người, hành động vì người khác vượt qua được trở ngại sắc dục và danh vọng.