Tìm kiếm Tìm

Tại sao mọi người không đoàn kết và thống nhất

Trong một Công ty, sức mạnh chính là do một nhóm đoàn kết cùng làm việc tạo nên. Đoàn kết sẽ mất đi khi mọi người hiểu nhầm nhau.

Hiểu nhầm gây mất tình đoàn kết

Trong một công ty: sức mạnh chính là do một nhóm đoàn kết cùng làm việc tạo nên.


Muốn có sức mạnh chung này đầu tiên cần xây dựng được nhóm lãnh đạo quản lý đoàn kết. 


Muốn vậy, người làm việc không chán nản công ty. Yếu tố chán nản thông thường mà công ty cần tránh là: chán nản  do cảm thấy công ty không công bằng . Bất cứ ai thấy không công bằng đều chán nản và bỏ việc.


Muốn mọi người đoàn kết yếu tố quan trọng là mọi người thấy công bằng. Nhân viên thấy bất công chia làm 3 phần chính.  Phần 1 do cảm thấy công ty làm việc bất công là nhận định đúng đắn. Phần 2 cảm thấy công ty làm việc bất công là nhận định sai lầm của nhân viên. Phần 3 nhận định có phần đúng có phần sai trộn lẫn lộn vào nhau của người nhân viên.


Một công ty bất công nhiều sẽ bị những nhân viên hay bỏ việc. Vì vậy, lâu dài sẽ sụp đổ. Hầu hết công ty phát triển lâu bền thì sự không công bằng là rất ít. Nên lý do nhân viên thấy công ty không công bằng thường là một nhận định sai lầm. Mặc dù sai lầm nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra phổ thông, vậy tại sao nhân viên lại hay có nhận định sai lầm này. Chấm dứt nó bằng cách nào, nguyên nhân nó là tại sao?


1. Thông thường nhất là do Nhân viên luôn nhận thấy mình làm hơn mức lương công ty đang trả, mình giỏi hơn mức công ty đang đánh giá. Nguyên nhân thấy mình cao hơn mức các đồng nghiệp nhận xét là do đánh giá sai năng lực bản thân. Con người thường đánh giá sai năng lực bản thân. Tự nhận phần hơn người, bỏ sót phần kém người rồi cào bằng theo phần hơn đó.


2. Nguyên nhân kế tiếp là: không nắm được hết lượng công việc chung, chỉ nắm được một phần công việc, ước lượng sai mức độ công việc, công việc có 100 thì chỉ nghĩ rằng có 50 thôi và so sánh với phần mình đang làm việc, thấy mình làm là nhiều. Khi đó nhân viên sẽ thấy bất công do nghĩ mình làm nhiều hơn thu nhập.

- Vì vậy cần hiểu được lượng công việc chung của công ty cũng là yếu tố quan trọng đầu tiên.

- Yếu tố thứ 2 quan trọng là do cá nhân nhận định sai năng lực của mình nên thấy công ty bất công. Trường hợp này phổ thông nhất và khó giải quyết nhất, nó phụ thuộc vào cá nhân. Cá nhân cần học cách nhận ra giá trị của chính mình mới chấm dứt được.


Vì vậy công ty cần tổ chức học tập để nhân viên nhận diện năng lực, chỗ đứng của mình hay giá trị đúng của mình.


Tại sao con người hay tranh cãi.

1. Do không đồng quan điểm.

2. Tại sao không đồng quan điểm: do nhìn nhận sự việc khác nhau.

3. Tại sao nhìn sự việc khác nhau: vì trí tuệ khác nhau.


A. Cùng đứng trên một phía nhận định nhưng do trí tuệ  khác nhau ----->> nhận xét khác nhau  ----->> quan điểm khác nhau ---->> mâu thuẫn xảy ra  ---->> tranh đấu xảy ra---->> tan vỡ tập thể ---->> tan vỡ sự nghiệp lớn.

Mâu thuẫn này khó khắc phục nhất do nó xuất phát từ năng lực cá biệt từng cá nhân bẩm sinh đã khác nhau. Vì vậy, cần chọn 1 nhóm trí tuệ như nhau cùng làm việc.


B. Tại vi nhìn từ góc độ khác nhau nên khả năng nhân định khác nhau:

Nhìn từ 2 phía khác nhau ---->> nhận thấy sự việc khác nhau ----->> quan điểm khác nhau ----->> mâu thuẫn xảy ra  ---->> Tranh đấu xảy ra---->> tan vỡ tập thể ---->> tan vỡ sự nghiệp lớn.

Muốn khắc phục mâu thuẫn này (do môi trường, đến từ phía bên ngoài) Công ty cần cho nhân viên đứng vào vị trí của nhau.