Tìm kiếm Tìm

TÁM ĐIỀU CĂN BẢN GIÚP CUỘC SỐNG CỦA BẠN TỐT ĐẸP

Con người cần 8 yếu tố, 8 tính chất trình bày sau mới có thể trở thành người có giá trị, có phát triển, có hạnh phúc

1. Chính kiến (Quan điểm sống, nhận thức)

-Nhận ra sống yêu thương lẫn nhau dẫn đến hạnh phúc.

-Nhận ra sống xấu ác với nhau dẫn đến đau khổ.

-Có tấm lòng nhân ái, yêu thương

-Yêu điều thiện lành hơn điều xấu ác.

-Yêu điều đúng hơn điều sai.

-Yêu người sống vì cộng đồng hơn người sống cá nhân.

-Yêu Pháp cao thượng hơn Pháp thấp hèn.

-Nhận ra tứ diệu đế.

2. Chính tư duy (Suy nghĩ, suy luận)

-Hiểu nhân quả, mọi sự việc không ngẫu nhiên xy ra, mà do có nguyên nhân từ trước to thành.

-Mọi kết quả mình nhận được đều có nguyên nhân.

-Hiểu rõ gieo nhân lành nhn qulành, gieo nhân xu nhn qu xu

-Nhìn nguyên nhân biết kết qu, nhìn kết qu biết nguyên nhân.

-Hiểu rõ quá trình gm: nguyên nhân cng vi các điu kin to thành kết qu

-Hiểu biết rõ thiện ác, đúng sai.

-Biết bỏ nguyên nhân gây khổ, tạo khổ.

3. Chính ng (Lời nói, trao đổi thông tin)

-Chỉ nói thật những gì mình đã trải qua, đã biết. Không nói dối, nói láo, nói phét

-Nói điều thiện có ích cho người nghe, với mục đích giúp đỡ.

-Không nói sai sự thật,nói điều gian dối, Không nói ác gây đau khổ cho người khác.

-Nói đúng, nói đầy đủ các nguyên nhân sự kiện.

-Không nói cao siêu, khó hiểu, sai trình đ của người nghe

4. Chính nghiệp(công việc làm, nghề nghiêp)

  Công việc lành: là những việc có lợi cho mình, mà không gây hại cho người khác và môi trường

  Công việc thiện tốt: là những việc ích lợi cho người khác, cho tập thể, cho cộng đồng

  Không làm công việc xấu ác: hại người khác, hại môi trường, mặc dù có lợi cho mình.

  Ngăn chặn việc xấu ác: dùng lời nói hay hành động để ngăn chặn khi thấy việc hại người, hại môi trường

5. Chính mệnh (thân thể)

- Giữ gìn thân thể khỏe mạnh sạch sẽ, bằng các phương pháp:

   Ăn uống điều độ, đầy đủ, lành mạnh, đúng giới hạn, hợp vệ sinh

   Ăn các món lành không dính đến sát sinh trên sự đau khổ của loài khác.

   Tránh ăn các chất kích thích gây nghiện hại thân thể trí tuệ, tâm tính

   Chỉ ăn các món lành giúp thân khỏe, trí tuệ sáng, tâm bình an

   Ngủ nghỉ nơi trong sạch thiên nhiên thoáng đãng, nhiều năng lượng tốt để phục hồi sức khỏe.

   Tránh nằm nơi ồn ào, bẩn, độc hại.

6. Chính tinh tấn (nỗ lực cố gắng)

-Phải có cho mình đức tính chăm chỉ, không lười nhác.

-Chăm chỉ thực hiện 8 điều chính thường xuyên, càng nhiều thời gian càng tốt.

-Giúp Điều thiện, điều cao thượng tăng trưởng trong gia đình mình và xã hội.

-Xóa bỏ dần Điều xấu ác thấp kém cho gia đình mình và xã hội

7. Chính niệm (tỉnh táo, nhạy bén)

-Nhận biết khi nóng giận biết mình giân, không nói, không quyết định khi nóng giận.

-Nhận biết khi tham lam biết mình tham lam, không nói, không quyết định khi tham lam.

-Tâm bình tĩnh, an lành, trí sáng suốt mới nói, mới quyết định, mới làm.

-Quán thân, thọ, tâm, pháp

8. Chính định (bình tĩnh, tự chủ)

-Tự chủ, làm chủ được cơn nóng giận.

-Tự chủ làm chủ được lòng tham lam.

-Tự chủ được lời nói, làm chủ được hành động.

-Giữ được bình thản, bình tĩnh, bình an trong mọi tình huống, sử trí sự việc.

-Tâm an lạc hạnh phúc, trí tuệ thông suốt...

#Có 4 tầng thiền, 4 tầng thánh.