Tìm kiếm Tìm

Phân biệt đi học và đi nghe kịch

Các bạn trẻ ngày nay rất chăm đi học, và đến lớp học thường gặp hai kiểu lớp học, hai kiểu học sinh và hai kiểu thầy giáo khác nhau.

Các bạn trẻ ngày nay rất chăm đi học, và đến lớp học thường gặp hai kiểu lớp học, hai kiểu học sinh và hai kiểu thầy giáo khác nhau.


Khi đến học, mọi người vỗ tay ào ào, rất vui vẻ và hưng phấn, sau một thời gian thực hành rồi kiểm nghiệm lại tác dụng thì không thấy được bao nhiêu thay đổi. Lớp học đó sẽ có nhiều tính chất giống như một nơi giải trí, học sinh là người đến xem và giáo viên là người diễn viên.


Khi đến học, mọi người ai cũng thấy nhiều điểm kém của mình, ai chưa quen thì rất khó chịu, không khí thì không vui vẻ chút nào. Sau một thời gian thực hành theo rồi kiểm nghiệm lại thì thấy thay đổi nhiều do sửa được nhiều điểm kém của bản thân. Lớp học đó sẽ có nhiều tính chất giống như một nơi rèn luyện, học sinh là người đến rèn và giáo viên gọi là người thầy.