Tìm kiếm Tìm

Nguyên nhân sâu xa

Có một ngôi nhà cháy trơ trụi, mọi vật bên trong biến thành tro. Một phóng viên đến tìm nguyên nhân của cuộc hỏa hoạn này bèn đi tới nơi có nhiều người chứng kiến cảnh cháy nhà để hỏi chuyện.

Có một ngôi nhà cháy trơ trụi, mọi vật bên trong biến thành tro. Một phóng viên đến tìm nguyên nhân của cuộc hỏa hoạn này bèn đi tới nơi có nhiều người chứng kiến cảnh cháy nhà để hỏi chuyện. Gặp người đầu tiên là một em bé có xem qua cảnh nhà cháy từ đầu đến cuối

 

Phóng viên hỏi: - Này em bé, nguyên nhân vì đâu ngôi nhà bị cháy vậy?

Em bé đáp: - Tại vì lửa mà nhà bị cháy. Không có lửa thi không cháy được nhà, nên nguyên nhân là tại lửa mà cháy nhà.

 

Phóng viên đi tiếp gặp người thứ hai là cảnh sát điều tra và hỏi vì nguyên nhân nào mà ngôi nhà bị cháy?

Cảnh sát đáp: vì có người muốn huỷ tài liệu tham ô tiền bạc nên phóng lửa đốt nhà. Nên ngôi nhà cháy nguyên nhân là do có người đốt.

 

Phóng viên đi tiếp gặp người thứ 3 là một ông già và hỏi: - Ông ơi, tại nguyên nhân gì mà ngôi nhà cháy?

Ông già đáp: đó là do lòng tham lam tiền bạc của con người nên mới đốt nhà để huỷ tang chứng. Nguyên nhân là do lòng tham của con người. Chừng nào còn lòng tham như vậy thì chừng ấy còn nhiều ngôi nhà phải cháy.

 

Theo bạn ai là người trả lời đúng nhất? Đâu là nguyên nhân sâu xa, đầu tiên nhất để làm cháy ngôi nhà??

 

Lời bàn: cả ba người trả lời đều đúng cả, nhưng mức độ đúng có khác nhau về nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân đầu tiên mà thôi. Nguyên nhân càng sâu xa càng khó nhận thức và là nguyên nhân đúng nhất.