Tìm kiếm Tìm

Lãnh đạo - Quản lý - Cai quản

Chúng ta thường nhầm lẫn coi như nhau của ba danh từ nói về Lãnh đạo, Quản lý và Cai quản.

Lãnh đạo: lãnh là nhận lãnh, là chịu trách nhiệm. Đạo là con đường đi đến tiến bộ, đi đến tiến hóa, phát triển tài năng cũng như đạo lý.


Lãnh đạo là nhận lãnh trách nhiệm chỉ dẫn hay hướng đạo cho người khác đi trên con đường phát triển (Tâm và trí) tài năng, đạo đức ngày càng tôt hơn. Người chỉ đường dẫn lối được nhiều người phát triển tiến bộ là người lãnh đạo giỏi. Chỉ đường dẫn lối đào tạo được ít người là lãnh đạo kém. Không đào tạo hướng dẫn được ai phát triển hay tiến bộ (Tâm và trí) là không phải lãnh đạo. Vì vậy người Lãnh đạo bản thân đã hiểu được rõ ràng nguyên lý sâu xa và biết cách nâng cao năng lực con người.


Tâm người lãnh đạo là vì mục đích giúp đỡ người khác tiến bộ… mà xây dựng môi trường đào tạo thay đổi tâm trí con người, hoàn thiện con người.


Quản lý: quản là cai quản con người, lý là những nguyên lý, chân lý đúng (mang ích lợi cho đông đảo mọi người).


Vậy quản lý có tính chất cai quản công việc cũng như con người vận hành theo một nguyên lý đúng đã có sẵn, mặc dù họ không phải người Phát minh ra nguyên lý này, chưa hiểu rõ nguyên lý này. Người càng cai quản được đông người thì là quản lý càng giỏi và ngược lại cai quản càng ít người là quản lý càng kém và không cai quản được ai thì không phải quản lý.


Tâm người quản lý là vì mục đích chung của tập thể mà xây dựng nên quyền hạn tự nguyện cho mọi người làm theo.


Cai Quản (Cai trị):  Cai là cai quản con người, Quản là khống chế, áp đặt các chế tài theo luật riêng, không tuân theo chân lý hay nguyên lý đúng. Chỉ nhằm mục đích mang ích lợi cho cá nhân hay một nhóm cá nhân nhỏ gây hại cho đông đảo mọi người lâu dài.


Vậy người cai quản giỏi là người áp chế được đông đảo mọi người phải tuân theo luật lệ mà họ đưa ra, mặc dù không ích lợi cho số đông đang theo, chỉ ích lợi cho bản thân họ. Người cai quản kém là người cai quản được ít số người và người không biêt quản ai thì không phải người cai quản.


Tâm ngươi cai quản là vì mục đích cá nhân của mình xây dựng nên quyền hạn ép buộc người khác.


Lời bàn: chúng ta thường nhầm lẫn coi như nhau của ba danh từ nói về Lãnh đạo, Quản lý và Cai quản. Từ đó, chúng ta không phân biệt được người trong xã hội ở tầm cao, dễ đánh đồng họ như nhau. Con đường may mắn nhất là mình gặp được một người lãnh đạo, xui xẻo là phải gặp phải người cai quản.