Tìm kiếm Tìm

Khái niệm kinh doanh cần chính ngữ

Các khái niệm kinh doanh cần chính ngữ để trao đổi trong lúc làm việc, báo cáo tại BKC.

Các khái niệm kinh doanh cần chính ngữ để trao đổi trong lúc làm việc, báo cáo tại BKC.


1.Giá thấp, giá cao (phân khúc giá):

- Giá thấp: giá trị tiền thấp, ít.

- Giá cao: giá trị tiền cao.


2.Giá rẻ, giá đắt:

Ví dụ: Thị trường muối đang bán 7000đ/1kg.

 =>Mua được giá 6.500đ là mua được giá rẻ.

 => Mua giá 7.500đ là mua giá đắt.


Khái niệm:

Giá rẻ: là giá mua thấp hơn thị trường trên cùng 1 sản phẩm.

Giá đắt: là giá mua cao hơn thị trường trên cùng 1 sản phẩm.


3.Nhiều tiền, ít tiền:

Hàng nhiều tiền, ít tiền phụ thuộc vào ngành nghề.

Ví dụ:

Ngành nhà đất,ô tô là ngành nhiều tiền.

Ngành bán chuột, loa là ngành ít tiền.


4.Chất lượng vật lý, Chất lượng tâm lý:

- Chất lượng vật lý: là chất lượng phần cứng, vật chất (bao bì, vỏ, chất liệu đồng, nhựa, sơn…).

- Chất lượng tâm lý:

+ Là sở thích về hình dáng, màu sắc, tính thời trang, độ tinh xảo, bền vững…của sản phẩm.

+ Là sở thích về sự tiện dụng, dễ dùng, dễ sử dụng phần mềm và phần cứng của sản phẩm.