Tìm kiếm Tìm

Khái niệm giữ chân nhân sự

Công ty có 2 cách giữ chân nhân sự. Một cách tiêu cực và một cách tích cực.

Có 2 cách giữ chân nhân sự gồm tiêu cực và tích cực


Tiêu cực: nhân sự có thu nhập cao hơn công việc tạo ra (làm ít hưởng nhiều). Đến chỗ làm thấy thoải mái vui thích công việc do công việc dễ làm,  khó kiểm tra, chỉ cần làm qua loa đại khái, sức ép quá ít, kiểm tra lỏng lẻo sai trọng tâm.

Người này rất sợ kiểm tra công việc, hay gây cản trở kiểm tra hoặc hay có thái độ bất hợp tác khi bị kiểm tra. Tạo cho công việc kiểm tra gặp khó khăn, thông tin mập mờ không rõ ràng.

Vừa làm vừa dư thời gian xem báo, học thêm, tán gẫu làm chân trong chân ngoài được. Công ty nào giữ chân nhân lực như vậy thì chắc chắn sẽ dần dần suy tàn, lụn bại.

Nhân viên đạo đức kém luôn thích chọn Công ty như vậy để làm việc, luôn ca ngợi Công ty như vậy mới tốt, mới biết giữ chân nhân tài. Sếp như vậy mới hay mới giỏi. Công ty sẽ giữ người rất tốt vì rất ít ai lại bỏ một chỗ làm lợi cho mình như vậy, mặc kệ hại chung cho Công ty.


Nhân sự này luôn luôn suy nghĩ: tôi được nhận cái gì


Tích cực: Công ty luôn dùng những Nhân sự có thu nhập thấp hơn công việc hơn tạo ra (làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít). Đến Công ty làm việc luôn cần cố gắng làm việc, công việc luôn luôn là một thử thách cần vượt qua.

Quản lý chặt chẽ làm thật ăn thật, làm kém bị loại, kỷ luật nghiêm minh nên không thể báo cáo mơ hồ, đại khái. Người tích cực luôn thích kiểm tra, luôn hỗ trợ giúp đỡ để Công ty kiểm tra được thuận lợi và rõ ràng nhất.
Công ty như vậy sẽ ngày càng phát triển nhưng nhân lực ra đi cũng nhiều vì đa số con người vẫn thích tự do không bị kiểm tra, kể cả khi vô kỷ luật. Chỉ có nhân lực thực lực, hiệu quả có ước mơ sự nghiệp lâu dài, có tư cách mới thích ở lại làm tiếp.


Nhân sự này luôn luôn nghĩ:  Tôi làm được cái gì