Tìm kiếm Tìm

Khả năng khác nhau

Trên thảo nguyên rộng lớn xanh tươi có nhiều loài vật sinh sống. Ngựa vì có tốc độ chạy nhanh nhất nên được mọi cư dân thảo nguyên hâm mộ tôn trong nhất, coi là tài giỏi nhất, và Ngựa cũng thấy mình xứng đáng như vậy. Dân cư trên thảo nguyên đều coi trọng những ai chạy nhanh nhất là người tài giỏi nhất, ai chạy chậm là người kém cỏi nhất.

 

Môt hôm Ngựa gặp Rùa đang chậm chạp lê bước trên đường, thấy vậy Ngựa hỏi: “Này ban Rùa ơi, bạn vừa đi đâu về đấy?” - Rùa đáp: “Tôi vừa từ đại dương về đây bạn ạ.” Nghe vậy Ngựa lạ lắm và vi không biết đại dương là thế nào nên ngựa cố gắng hỏi kỹ hơn.

 

- Này bạn rùa hãy trả lời cho tôi về đại dương nhé.

Rùa đáp: “Vâng, bạn cứ hỏi đi.”

 

Ngựa bèn hỏi: “Đại dương có núi không?” Rùa đáp đại dương không có núi.

Đại dương có sa mạc không? Rùa đáp đại dương không có sa mạc.

Đại dương có cây xương rồng không? Rùa đáp đại dương không có cây xương rồng.

 

Nghe đến đây ngựa càng không hiểu được đại dương bằng kinh nghiệm hiểu biết trên thảo nguyên của mình. Ngựa nói rùa đang nói đến một điều không có. Và ngựa nghĩ rằng vì rùa chạy chậm kém cỏi, không được mọi người tôn trọng nên rùa nghĩ ra một thứ không có thật là đại dương để khoe khoang với mọi người, để mọi người kính trọng sự hiểu biết của mình.

 

Lời bàn: chúng ta đang sống trong xã hội lấy thước đo bằng kiến thức khoa học vật chất để đánh giá tài giỏi, hiểu biết giá trị của con người. Như cư dân trên thảo nguyên lấy tốc độ chạy nhanh để đánh giá vậy. Những điều chúng ta thấy về thế giới cũng chỉ như con ngựa thấy sự vật trên thảo nguyên mà thôi.

 

Khả năng chạy nhanh, cũng như khả năng về khoa hoc vật chất, không là yếu tố đầy đủ để đánh giá hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. Có những người không giỏi kiến thức khoa học nhưng vẫn biết một số điều bí ẩn về thế giới này như con rùa biết về bí ẩn của đại dương.