Tìm kiếm Tìm

Hiểu đúng về Công ty như Gia Đình

Hiểu như thế nào là chính xác về "Công ty Gia Đình."

1. Công ty như gia đình chúng ta đang hiểu sai là :

- Gia đình theo nghĩa  hiện nay: là những cá nhân có quan hệ cùng huyết thống.

Trong công ty đó, từ người giám đốc đến nhân viên hay có một số lượng nhiều nhân viên là người có quan hệ họ hàng, ràng buộc, khó tách rời.

Nhiều người nhân viên vào công ty có suy nghĩ: Mình vào cũng chỉ là một người ngoài xã hội không có quen thân với ai, những vị trí chức danh thì đều do người nhà của công ty này nắm giữ, những người quen thân họ sẽ được trả lương cao.


2. Nghĩa đúng:
- Công ty như gia đình: Không dừng ở quan hệ cùng huyết thống. Vào mái nhà BKC coi nhau như anh em cùng huyết thống. Không phân biệt địa danh, màu da, nhóm máu, AND…


Bạn là nhân viên mới, bạn được tuyển vào vì bạn phù hợp với văn hóa BKC, bạn cùng chung những nhu cầu như những người anh em khác trong BKC. Cùng xây dựng BKC vững mạnh, tiến bộ. Mọi người cùng cố gắng xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu vật chất cho mình, sống hiểu biết lên, nghị lực mạnh mẽ lên và trở thành người tốt, có ích cho xã hội.


Là các hành vi, đối xử, làm việc với nhau giữa cá nhân với tập thể, mọi cá nhân với nhau đều như người trong cùng một gia đình.


Thể hiện: Bằng sự quan tâm, thương yêu, giúp đỡ, chia sẻ “trong công việc" và  “hiểu biết trong cuộc sống” giúp nhau cùng tiến bộ.


Các nhân viên hiểu được văn hóa này thường có tâm gắn kết với nhau, xem nhau như anh chị em ruột trong nhà, xa thì thấy nhớ, gần nhau thấy vui, muốn được gặp, chơi và làm việc cùng nhau.


Ví dụ: Có một nhân viên kém, làm việc không hiệu quả do thiếu kiến thức, quản lý trực tiếp nhìn thấy động viên hỏi han, giúp đỡ kiến thức, chỉ bảo tận tình giúp nhân viên kém đó tiến bộ về kiến thức. Nhân viên kém đó sau tiến bộ lên coi người hướng dẫn giúp đỡ như những người anh chị đi trước, giống những người anh chị trong gia đình.