Tìm kiếm Tìm

Hiểu Biết và Trải Qua

Ai cũng muốn là người hạnh phúc, không bị đau khổ. Vì vậy, họ đi tìm sự thành công. Hay chi tiết hơn là họ tìm học các yếu tố tạo nên thành công. Khi tìm kiếm thành công họ tìm kiếm người có thể dạy họ thành công.

Ai cũng muốn là người hạnh phúc, không bị đau khổ. Vì vậy, họ đi tìm sự thành công. Hay chi tiết hơn là họ tìm học các yếu tố tạo nên thành công. Khi tìm kiếm thành công họ tìm kiếm người có thể dạy họ thành công.

Họ cần sự hiểu biết đó của người thành công. Và họ cho rằng khi hiểu biết đó của họ giống của người thành công, thì họ sẽ có được thành công.

 

Khi tìm kiếm, người dạy họ chọn người hiểu biết và bỏ người không hiểu biết hay ăn may.


Khi chọn người hiểu biết, họ chọn người đã trải qua kinh nghiệm.


Họ chú ý nhất là người đã trải qua kinh nghiệm và đã thành công.

 

Người kinh nghiệm là người được xem là đã trải qua thực tế cuộc sống, không phải học lý thuyết trên sách vở. Vì vậy họ tin người thành công và có nhiều kinh nghiệm trải qua là đủ hiểu biết dạy họ, họ tin rằng công thức (1):  kinh nghiệm + thành công = hiểu biết  đúng đắn 100%.

 

Sai lầm lớn nhất là ở dấu bằng của công thức trên.

 

Nếu hiểu ngược lại thì ý nghĩa công thức (2) sẽ là:  hiểu biết = kinh nghiệm + thành công. Công thức này thì đúng, còn đảo lại thì sai.

 

Vì người hiểu biết tất nhiên sẽ có kinh nghiệm và có thành công. Hiểu biết rộng lớn hơn kinh nghiệm và thành công, chứa đựng kinh nghiệm và thành công. Nhưng thành công và kinh nghiệm này lại có nhiều mặt, chúng ta thường nhầm lẫn kinh nghiệm của mặt A lại gán cho nó tạo nên hiểu biết của mặt B.


Con người trải qua một sự kiện phải đầy đủ các yếu tố: thân thể, tình cảm, trí tuệ… mới có kinh nghiệm đủ về nó mà tạo nên hiểu biết.


Ví dụ: ngày xưa có một người quan thành công và giàu sang. Họ hay đi du lịch bằng xe ngựa suốt ngày mà nói tôi rất hiểu trái đất vì tôi chạy trên nó nhiều rồi. Tôi thấy nó phẳng và đứng yên. Vậy mà phải nhờ đến các nhà khoa học ngồi một chỗ mới biết trái đất quay và hình tròn.

Người chủ trang trại  bò sữa thì nói tôi hiểu biết về con bò nhất vì suốt ngày tôi chăn nuôi nó. Vậy mà khi nó bệnh lại phải nhờ bác sỹ thú y.


Sai lầm của chúng ta là xem sự trải qua, đi lại trên đất nhiều là có kinh nghiệm nhiều về trái đất, dẫn đến là hiểu biết về trái đất.

Sai lầm của chúng ta là xem ai thành công về nuôi bò nhiều là hiểu biết về con bò…


Trải nghiệm về nuôi bò không mang đến hiểu biết về con bò đầy đủ.

Trải nghiệm về đi lại không mang đến hiểu biết về trái đất.


Chúng ta cần học để hiểu biết mà lại mời người chỉ có trải nghiệm và thành công làm thầy thì rất nguy hiểm vì không chính xác.


Chúng ta cần hiểu biết thì phải tìm người hiểu biết dạy mới đúng.


Pele đá bóng hay và thành công nhưng khi dạy học trò đá bóng thì lại kém ông huấn luyện viên. Tyson vô địch đấm bốc nhưng dạy học trò cũng kém ông huấn luyện viên…


Rất nhiều gương thành công và kinh nghiệm nhưng không đủ hiểu biết để dạy được người khác ngay cả con cháu họ. Vậy chúng ta cần tìm người hiểu biết để dạy mình, đó là một yếu tố quan trọng tạo nên hiểu biết của mình, tạo nên thành công và tạo nên hạnh phúc của mình.

 

Đúng như câu ngạn ngữ của người xưa: hỏi người hiểu biết nhiều chứ không nên hỏi người đi lại nhiều.