Tìm kiếm Tìm

Danh ngôn cóp nhặt 2

1. Sáu nghịch lý của Người Việt:

- Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.

- Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.

- Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống. 

- Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống. 

- Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng. 

- Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!

 

2. 

   Thân như bóng chớp chiều tà

Xuân về tươi tốt, thu qua rụng rời.

   Xá chi suy thịnh việc đời

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.


3. 

Đôi khi con sẽ có ảo tưởng về quê hương

Khi con có ảo tưởng về quê hương này

Hãy biến quê hương con thành quê hương chân lý

Hãy biết rằng tất cả quê cha đều hư nguy.

 

Đôi khi con sẽ có ảo tưởng về đạo sư

Khi con có ảo tưởng về đạo sư này

Hãy nguyện cầu đạo sư ngự mãi trong hồn con

Đạo sư con cũng chỉ là giấc mơ hư nguỵ.

 

Đôi khi con sẽ  có ảo tưởng về bạn bè

Khi con có ảo tưởng về bạn bè này

Hãy biến bạn bè con thành nguồn trí tuệ tuôn trào.

Tất cả bạn bè trên thế gian cũng chỉ là giấc mơ hư nguỵ

Hãy biết rằng tất cả chỉ là ảo vọng nghe con.

 

Đôi khi con sẽ có ảo vọng về giàu sang

Khi con có ảo  vọng về giàu sang này

Hãy biến giàu sang của con thành bảy sự giàu sang cao cả


4. Xuân khứ bách hoa lạc

                        Xuân đáo bách hoa khai

                        Sự trục nhãn tiền quá

                        Lão tùng đầu thượng lai

                        Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận

                        Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

            Dịch:

                        Xuân đi trăm hoa rụng

                        Xuân đến trăm hoa cười

                        Trước mặt việc đi mãi

                        Trên đầu già đến rồi

                        Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết

                        Đêm qua, sân trước một cành mai

 

5. Hãy ghi nhớ những thánh ngôn thốt ra bởi kẻ trí và áp dụng chúng trong đời bạn. Hãy sống chúng, nhưng đừng cố ra vẻ đọc tụng chúng, vì kẻ lập lại những gì mà hắn không hiểu thì cũng chẳng hơn gì một con lừa chở nặng những sách vở.

 

6. Nếu cuộc đời cho bạn một trái chanh, bạn hãy dùng nó mà làm thành một ly chanh đường.

7. Hãy yêu chân lý, nhưng cũng phải biết tha thứ những lỗi lầm.

 

8. Tiền là thằng đầy tớ trung thành nhất và đồng thời là một ông chủ tồi tệ nhất