Tìm kiếm Tìm

8. Nhìn công việc dưới góc độ hiểu biết

Là một người đang sống trong môi trường cạnh tranh, chúng ta dễ hiểu mơ hồ và sai lạc về giá trị đúng đắn và chính xác của từ cạnh tranh.

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, chúng ta được nghe rất nhiều đến từ cạnh tranh. Trong sự phát triển của từng công ty với nhau, chúng ta cũng rất hay dùng từ cạnh tranh. Là một người đang sống trong môi trường cạnh tranh như vậy, chúng ta dễ hiểu mơ hồ và sai lạc về giá trị đúng đắn và chính xác của từ cạnh tranh.

 

Trong mọi hành động hay công việc, ai cũng cố gắng làm hết sức để mong có hiệu quả cao, nhưng trên thực tế luôn có kết quả cao thấp khác nhau, dẫn đến mức độ về cạnh tranh cũng khác nhau. Vậy phải bắt đầu từ đâu để chúng ta tăng khả năng cạnh tranh? Hay gốc rễ của sự cạnh tranh là gì ?

 

Thực chất đó là cuộc thi đua liên tục về sự hiểu biết, am hiểu đúng đắn nhất, rõ ràng nhất.

 

Hiểu biết đầy đủ là người biết rõ trong lý thuyết và hiểu rõ trong thực hành. Người hiểu biết nhất, sẽ làm việc hiệu quả nhất. Và người tạo kết quả thành công nhất, sẽ là người cạnh tranh tốt nhất trên thị trường.

 

Một người bác sỹ luôn cố gắng trong công việc, nhưng do biết ít về các tác dụng của thuốc, lại ít trải qua kinh nghiệm trên cơ thể con người. Khi bác sỹ đó chữa bệnh, sẽ có ít bệnh nhân được khỏi bệnh.

 

Một người bác sỹ luôn cố gắng trong công việc, nhưng do biết nhiều về các tác dụng của thuốc, lại có kinh nghiệm nhiều trên cơ thể con người. Khi bác sỹ đó chữa bệnh, sẽ có nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bệnh hơn. Và người bác sỹ hiểu biết nhiều này sẽ giỏi hơn, thành công hơn và đương nhiên cạnh tranh hơn bác sỹ ít hiểu biết kia.

 

Người thợ sửa chữa mà ít hiểu biết về máy móc, mạch điện thì khi sửa chữa chắc chắn thua xa người thợ hiểu biết đúng đắn, rõ ràng, kinh nghiệm, sâu sắc về máy móc, mạch điện. Và đương nhiên hai người sửa sẽ có kết quả khác nhau và mức cạnh tranh khác nhau.

 

Vậy người có hiểu biết hơn, am hiểu lý thuyết hơn, kinh nghiệm thực hành nhiều hơn, sâu sắc hơn, đúng đắn hơn, rộng rãi và đầy đủ hơn là người cạnh tranh hơn.

 

Vì vậy khi chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải tìm đến sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc. Khi chúng ta cạnh tranh kinh doanh chính là sự cạnh tranh xem ai hiểu biết sản phẩm và thị trường hơn. Khi chúng ta cạnh tranh công việc xem ai thành công hơn chính là cạnh tranh trong hiểu biết xem ai sâu sắc rộng lớn hơn.

 

Con đường đến thành công cần đi trên xe hiểu biết kinh nghiệm, hiểu biết kinh nghiệm do chuyên cần học và hành hàng ngày tạo nên.

Hiểu biết đầy đủ là: có được kinh nghiệm từ thực hành và hiểu lý thuyết.

 

Chú thích :

Người hiểu biết kém lại không dũng cảm để cố gắng tăng hiểu biết của mình lên, nhưng lại muốn chiếm đoạt thành công cao hơn khả năng mình có, sự yếu hèn này được gọi là cạnh tranh không lành mạnh.