Tìm kiếm Tìm

7. Trở thành và Mong muốn

Có những điều trong cuộc sống khác hẳn nhau nhưng đa số con người hay nhầm lẫn. Vì nhầm lẫn nên nó ngăn cản chúng ta phát triển năng lực, ngăn cản ta thành công.

Có những điều trong cuộc sống khác hẳn nhau nhưng đa số con người hay nhầm lẫn. Vì nhầm lẫn nên nó ngăn cản chúng ta phát triển năng lực, ngăn cản ta thành công. Mọi chức vị, quyền hạn chỉ đến với ta khi chúng ta trở thành người có tính chất, đặc điểm, năng lực đó. Mọi chức vị, quyền hạn mãi mãi chỉ là giấc mơ khi chúng ta chỉ mong muốn cháy bỏng mà không chịu thay đổi tính chất, bản thân ta cho có năng lực đó.

 

Chỗ dễ gây nhầm lẫn nhất là khi ta mong muốn một chức vị thì ta ngồi chờ công ty xét duyệt để ngồi vào chức vị đó, rồi ta mới chịu học tập thay đổi bản thân. Và chỉ thay đổi bản thân sau khi đã có chức vị đó nên sẽ bị muộn, sẽ không thể làm được. Tất yếu, không cấp trên nào dám giao chức vị cho nhân viên đó. Cấp trên sẽ chỉ chọn nhân viên nào chưa có chức vị đó, nhưng đã có bề dày học tập, làm việc, tính chất, khả năng của chức vị đó mà bàn giao, cất nhắc.

 

Chúng ta luôn tự mâu thuẫn mà không biết khi vừa muốn có chức vị mới như làm quản lý lại vừa muốn giữ những tính chất cũ của nhân viên trong công việc. Trong khi tính chất của người quản lý khác hẳn tính chất nhân viên trong công việc đó. Chúng ta ngại, không chịu thay đổi bản thân trong con người ta, mà lại đòi chức vị thay đổi, bên ngoài thay đổi để số phận ta thay đổi. Đó là nghịch lý mà ta thường vấp phải.

 

Một người mong muốn lái xe nhưng cứ chờ công ty giao xe rồi mới tập lái, học lấy bằng lái thì mãi mãi không ai dám giao xe cho người ấy. Một người khác sau khi đi học lái xe, lấy bằng lái xe, đã trở thành lái xe rồi mới mong muốn công ty giao xe thì chắc chắn sẽ được thành công.

 

Một người không biết tý gì mong muốn làm kỹ thuật cũng sẽ chờ mãi mà công ty không giao máy cho ta sửa, không cất nhắc làm kỹ thuật. Nhưng nếu người đó học kỹ thuật trước, tính chất biết kỹ thuật, cái biết sửa chữa đã chạy trong con người đó. Họ đã trở thành người kỹ thuật thì công ty chắc chắn sẽ giao việc, giao chức vị quyền hạn cho người đó làm.

Một người nhân viên mong muốn làm quản lý, nhưng điều đó mãi mãi sẽ chỉ là ước mơ vì công ty không ai dám giao chức vị cho người chưa biết, người mong muốn. Một người khác muốn làm quản lý họ bèn học tính chất, khả năng của người quản lý, bỏ đi tính chất của người nhân viên. Sau 1 thời gian họ đã có đủ tính chất, thói quen, năng lực của người quản lý. Họ đã trở thành quản lý bằng tính chất năng lực, chỉ chưa có chức vị mà thôi, level của họ đã là quản lý. Khi đó chắc chắn công ty ai cũng muốn giao quyền hạn, chức vị, công việc quản lý cho họ làm.

 

Mọi công ty luôn luôn thiếu quản lý

Mọi nhân viên đều muốn làm quản lý

Ai sẽ là người phá vỡ rào cản này

Ai sẽ là yếu tố chính để nhân viên trở thành quản lý

Ai sẽ là người biến Mong muốn thành Trở thành