Tìm kiếm Tìm

19. Bốn nhu cầu con người

Xã hội hình thành do sự vận động của qui luật thoả mãn Nhu Cầu gôm 4 mức tiến dần khi đã được thoả mãn từ thấp lên cao

4 nhu cầu con người

Xã hội hình thành do sự vận động của quy luật thỏa mãn Nhu Cầu, gồm 4 mức tiến dần khi đã được thỏa mãn từ thấp lên cao

  1. Nhu cầu cảm giác (xuất phát từ thân xác đòi hỏi của 5 giác quan). Chỉ cần thỏa mãn ăn uống, sinh lý.
  2. Nhu cầu tình cảm (xuất phát từ cảm xúc). Mong muốn mình được thương yêu, được tôn trọng.
  3. Nhu cầu hiểu biết (xuất phát từ trí tuệ). Muốn hiểu biết thế giới, con người và chính mình.
  4. Nhu cầu cống hiến (xuất phát từ Tâm). Vì thương yêu con người nên hành động vì hạnh phúc cho mọi người

---------------------------------------------------------------------------------------

  1. Người ăn nhậu, uống rượu, hút thuốc, ảnh hưởng đến vợ con mất vui, mất tôn trọng, mất yêu thương mà vẫn cứ làm là do chỉ cần nhu cầu cảm giác ngon miệng, say sưa của thân xác. 
  2. người ăn nhậu, uống rượu hút thuốc thấy vợ con buồn, không vui, không tôn trọng, bớt yêu thương thì không uống rượu, nhậu nhẹt, nghiện hút nữa vì cần nhu cầu tình cảm, yêu thương, tôn trọng.
  3. Người ăn uống đầy đủ, mọi người yêu quí mà vẫn thấy thiếu cần tìm hiểu,khám phá bí ẩn thiên nhiên, xã hội, con người vì cần nhu cầu Trí tuệ.
  4. Nhu cầu cao nhất do có tình yêu thương con người nên hành động vì hạnh phúc người khác, cống hiến cho xã hội họ mới thấy vui : các anh hùng, những người vô danh tạo nên tiến bộ cho xa hội.