Tìm kiếm Tìm

17. Danh và thực

Năng lực bạn có bên trong gọi là “Thực”. Chức vụ hay tiếng tăm mà người khác hiểu về bạn gọi là “Danh”. Thông thường nhất là Danh và Thực ngang nhau.

Năng lực bạn có bên trong gọi là “Thực”. Chức vụ hay tiếng tăm mà người khác hiểu về bạn gọi là  “Danh”. Thông thường nhất là Danh và Thực ngang nhau. Xong cũng có trường hợp:

 

Nếu nhận Danh lớn hơn thực, bạn sẽ rất khó khăn trong làm việc, dễ bị gãy đổ hỏng việc và khổ tâm từ bên trong do phải cố gắng gồng bám theo cái vỏ bên ngoài đẹp hơn thực tế mình có. Nó giống như một người chạy mãi nhưng cái đích thì luôn ở phía trước, không khi nào cán đích để được dừng nghỉ.

 

Trong công ty, những chiếc thùng có nhiều chỗ rỗng để kêu to này trước sau mọi người cũng nhận ra. Nếu công ty có nhiều người như vậy, công ty trở thành nơi thi đua dành chức Danh, thì đua lấy được hình thức bên ngoài, dù công ty lớn cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

 

Ví như khi Danh là 10 điểm , thực tế là 7 điểm . Khi đó, công ty giao một việc là 9 điểm . Người này làm việc bở hơi tai, rất khổ sở, vất vả khi làm việc đó là biểu hiện có Danh lớn hơn thực. Càng là sếp háo Danh, mắc bệnh “Sỹ” bao nhiêu, bạn càng dễ đào tạo nhân viên đua theo hình thức vỏ bọc bên ngoài, và càng khó đào tạo nhân sự làm theo thực lực bấy nhiêu.

 

Một tổ chức công ty phát triển bền vững luôn có Thực trước Danh. Bởi khi anh đã có Thực lực, việc có Danh bên ngoài chỉ là sớm hay muộn, trước hay sau mà thôi. Xong về công việc họ luôn dễ dàng triển khai và giúp công ty sắp xếp đúng người đúng việc.

Ví như một người đến làm việc tại chi nhánh, chưa lấy chức danh Quản lý chi nhánh ngay, mà đến đó học và sau đó làm hết mọi công việc quản lý tại đó, mọi người nghiễm nhiên sau đó theo công việc thì coi người đó là vị trí quản lý. Người này không cần bổ nhiệm hoặc sau đó mới bổ nhiệm chức danh, như vậy mọi việc đề rất thuận tiện.

 

BKC là tổ chức thường có Thực luôn trước Danh.