Tìm kiếm Tìm

15. Khái niệm chữ Quyền

Khi nói mà có người làm theo là người có quyền. Quyền được tạo nên dựa vào nhu cầu cần thiết của con người. Quyền nhiều tỷ lệ thuận với số người làm theo điều ta nói.

Khi  nói mà có người làm theo là người có quyền. Quyền được tạo nên dựa vào nhu cầu cần thiết của con người. Quyền nhiều tỷ lệ thuận với số người làm theo điều ta nói.


Quyền chia ra làm 2 phần chính: quyền xây dựng trên sự tự nguyện và xây dựng trên sự cưỡng ép.


1. Quyền dựa trên sự tự nguyện:


a. Quyền xây dựng trên nhu cầu của thân xác: do thân xác con người cần ăn, cần uống, cần ở,… nên cần nhu cầu về vật chất, tiền bạc. Trong trường hợp này, chúng ta phải đi làm để lấy tiền lương. Vì vậy, chúng taphair nghe người quản lý hay sếp của mình trong giờ làm việc, đổi lại chúng ta được trả lương vì công việc chúng ta đã làm. Mức quyền hạn này phổ thông nhất, rộng rãi nhất, dễ thực hiện nhất. Và khi thực hiện, đa số là không vui vẻ làm, làm không tự giác, mà theo nội quy nơi làm việc, theo mô tả công việc.


b. Quyền lực dựa trên nhu cầu về tình cảm, uy tín: chúng ta có tình cảm yêu mến ai thì người đó nói chúng ta sẽ muốn nghe theo, không muốn trái ý họ vì sợ họ buồn. Ví dụ người bạn gái ta có tình cảm nhờ giúp một việc ta sẽ vui vẻ làm. Hoặc ta có nhiều người hâm mộ, yêu mến, ta nói họ cũng nghe theo. Điển hình loại quyền hạn này như những nghệ sỹ, ca sỹ, quyền hạn này khi thực hành đều tự nguyện, vui vẻ. Người già có uy tín đứng ra tổ chức công việc tự nguyện vẫn có nhiều người tham gia hỗ trợ…


c. Quyền hạn dựa trên sự hiểu biết trí tuệ: ai có kiến thức, trí tuệ, hiểu biết sẽ rất cần cho cuộc sống những người xung quanh, vì hiểu biết này giúp ích cho người nghe theo, thực hiện theo nên luôn được đón nhận vui vẻ. Ví dụ một bác sỹ nói người bệnh phải nghe theo uống thuốc, giữ gìn… Người nghe theo còn phải trả dịch vụ để được nghe hiểu biết đó và họ thực hiện vui vẻ. Một thầy giáo khi giảng bài dạy học, tập luyện, người sếp hướng dẫn nhân viên, người thợ giỏi đào tạo ngành nghề… Mọi người nghe và làm theo hướng dẫn đó vì thấy ích lợi cho chính họ sau này. Quyền hạn này được coi là cao cấp nhất, đẹp đẽ nhất vì nó dựa trên nguyên tắc tự nguyện làm theo, có ích lợi cho người thực hiện.


2. Quyền xây dựng từ sự cưỡng bức, ép buộc:


Quyền hạn thuần túy dựa trên sức mạnh là chính như: kẻ cướp ép người yếu thế đưa tiền, kẻ mạnh ép người yếu làm việc như chủ nô lệ ép nô lệ làm việc, kẻ có địa vị ép người khác như trong quân sự chỉ huy bắt lính ra trận, trong chính trị lãnh đạo ép cấp dưới làm theo mệnh lệnh. 


Quyền hạn này luôn là những mệnh lệnh ban ra ép người khác thực hiện nên đây là loại quyền hạn cấp thấp nhất, gây đau khổ cho người thực hiện nhiều nhất.