Tìm kiếm Tìm

13. Chữ Tài và Bất Tài

Tài chia làm hai nhóm chính: tài cá nhân và tài tập thể.

Tài chia làm hai nhóm chính: tài cá nhân và tài tập thể.

 

Tài tập thể: tài tổ chức đội bóng đá, tổ chức xí nghiệp… Là tài dùng được khả năng của nhiều người để hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Tài cá nhân: tài hát hay, múa giỏi, tài giải toán, làm thơ, đá bóng, chữa bệnh… Là tài do sức của chính cá nhân mình để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

 

Người suy nghĩ điều gì giống thực tế xảy ra là người tài, người suy nghĩ sau đó sự việc khác với thực tế là người kém. Ví dụ, hai người kinh doanh chọn hai cách làm đều cho rằng có lãi. Sau đó, thực tế chỉ có một cách có lãi. Vậy người nghĩ đúng với thực tế xảy ra là người có tài.

 

Người tài làm theo trí tuệ, không làm theo sở thích tình cảm, có thể kiềm chế bỏ công việc do ý thích sai bảo và bắt mình làm theo trí tuệ hiểu biết. Ví dụ, thấy cần sức khỏe hơn có thể bỏ cuộc chơi, nhậu với bạn bè để tự chạy bộ một mình.

 

Người tài là người hiểu biết được nguyên nhân sự việc sâu xa, người bất tài chỉ biết được nguyên nhân gần, hay kết quả cuối cùng. Người tài luôn có mục tiêu to lớn, rõ ràng, dài hạn, và nhìn thấy kết quả cuối cùng rồi mới quyết tâm thực hiện theo. Người tài luôn chú trọng nhất đến kết quả lâu dài, đặt trên hơn các mục tiêu ngắn hạn.

 

Người không dùng được khả năng của mình hay của nhiều người để hoàn thành một mục đích nào đó gọi là bất tài.

 

Người có năng lực mà người khác không có là người tài, làm được việc mà người khác không làm được như: kiên nhẫn hơn, quyết tâm hơn, suy xét hơn, cẩn thận hơn.

 

Người tài sự việc chưa đến đã rõ rồi, người dốt sự việc qua rồi mà chưa rõ.

 

Người tài luôn nhìn nhận ra được điểm kém của mình dù chưa sửa được.

 

Người tài khi nhìn thấy điểm kém của người khác thì xem lại mình có điểm đó hay không để rút kinh nghiệm mà không cần phải trả giá, trải qua thực tế như người thường.

 

Người bất tài không có khả năng soi thấy điểm yếu kém của mình, nên dừng tiến bộ phát triển ra những điều phần mình chưa biết, nhận ra tôi chưa biết phần đó. Người ta luôn tìm được nhiều điều mình chưa biết, nhiều điều mình cần học tập, nhiều điều mình cần thay đổi hơn hẳn người thường.

Người tài có khả năng nhận ra ý kiến hay hơn của người nói để học tập, trái với người bất tài không nhận ra để chẳng học được gì.

 

Tài tự mình suy nghĩ ra khác tài lắng nghe hiểu điều người khác nghĩ. Nhóm người tự suy nghĩ giỏi chưa chắc đã nghe hiểu được ý người khác nói. Ngược lại nhóm người nghe hiểu được ý kiến, suy nghĩ người khác nói. chưa chắc đã tự suy nghĩ giỏi.


Ví dụ, người nhân viên hay đưa ra ý kiến, nhưng khi nghe ý kiến của bạn khác thì lại tranh cãi do không hiểu bạn đồng nghiệp. Quản lý không đưa ra được ý kiến, nhưng khi nghe lại hiểu cái hay dở trong ý kiến của cả hai người.