Tìm kiếm Tìm

12. 4 hạng thầy giáo - 3 loại học trò

Xã hội có nhiều loại thầy và trò, tạm phân chia như sau để các bạn dễ hiểu.

4 hạng thầy giáo

 

1/ Loại 1: thầy giáo dạy được làm được 

Do có phước về hiểu biết họ hiểu đúng và đủ. Họ có thể diễn giải được điều đúng cho người khác nắm bắt được, hiểu được để thực hành. Họ có phước về vật chất nên thành công luôn trong kinh doanh tạo nên lợi nhuận cho mình, lợi ích cho xã hội.

Lớp người này hiếm có và hiếm khi học trò tìm được họ để chọn làm thầy do họ rất bận.

 

2/ Loại 2: thầy giáo dạy được làm kém

Nhóm người này có phước về Hiểu biêt đúng đắn và có khả năng truyền đạt. Nhưng họ không có phước vật chất nên làm việc kinh doanh kiếm tiền lại kém, không thành công hoặc thành công nhỏ. 

Vì vậy nhóm này có thể dạy nên học trò thành công, giàu sang mà bản thân mình lại không  giàu.

 

3/ Loại 3: thầy giáo làm được dạy kém

Nhóm này có phước về tiền bạc, vật chất, chức vị nên khi làm việc sẽ thành công trên các phương diện này. Là người có tiền, có chức, có quyền. Nhưng họ không có phước về Hiểu biết và truyền đạt nên không có khả năng dạy nên học trò. 

Loại Thầy giáo này thường thành công trong xã hội nhưng không thể đào tạo nên ai đi học phải nhóm Thầy này sẽ dễ thất bại, khó thành tài.

 

4/ Loại 4: thầy giáo làm kém dạy kém

Do không có phước vê vật chất, không có phước về hiểu đúng, đủ mặc dù biêt rộng và nhiều. không có tài truyền đạt cho người khác. Nên loại Thầy này đi làm thì không giàu, chức vị không có.

Do nỗ lực chăm chỉ nên dù nhớ nhiều nói nhiều nhưng không thể dạy được học trò thành tài, thành công. Chỉ học thuộc lòng lý thuyết trong sách vở để dạy lại 

(đa số giáo viên hiện nay).

 

5 tính chất thuộc tài năng người làm giảng dạy

1. Học lý thuyết đầy đủ.

2. Thực hành trên sự việc đầy đủ.

3. Đã thấy pháp (nguyên lý, quy luật, kinh nghiệm bản thân) của sự vật sự việc chạy ngầm bên dưới.

4. Có khả năng diễn giải kinh nghiệm của mình bằng ngôn ngữ phổ thông.

5. Có khả năng hiểu tâm trí đối tượng lắng nghe mình nói ở cấp độ nào để nói vừa tầm.

 

3 loại học sinh

 

1/ Loại 1: xuất sắc, không cần thầy

Do co phước về hiểu biết họ hiểu đúng và đủ. Họ có thể tự hiểu đươc, học được, chỉ cần thông qua trực tiếp cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống là thầy dạy của họ, và họ luôn thành công.

 

2/ Loại 2: có Thầy cũng như không

Loại này do vô phước cả tài lẫn vật chất chức vị xã hội. Thường gọi là nhóm người ngu dốt hoặc kém cỏi. Nhóm này dù có thầy bên cạnh cũng không dạy được họ, số phận của họ cũng không thay đổi gì nhiều mặc dù có Thầy bên cạnh. Nhóm này chiếm số đông nhất trong xã hội

 

3/ Loại 3: có Thầy thì thành công, không thầy thì thất bại

Thầy càng hay thì học trò càng giỏi. Nhóm này nếu không có thầy dạy, hoặc học phải thầy dạy sai thì vĩnh viễn chỉ là người bình thường. Nhóm này gặp thầy đúng sẽ học thành tài, làm thành công nắm giữ chủ chốt các vị trí quan trọng trong xã hội. Nhóm này thành công theo tỷ lệ Thầy hay, thầy giỏi, do môi trường họ sống cộng với thời gian học tập nỗ lực bản thân. Nhóm  này có thể phân chia ra nhiều cấp độ khác nhau để dễ nắm bắt.

 

Loại A là học chỉ cần trên lý thuyết đúng là có thể tự hiểu, làm thành công, luyện thành tài.

Loại B là ngoài lý thuyết thầy còn phải dạy cả thực hành, thực tế trải nghiệm mới học được, mới thành công.

Loại C là học phải dựa vào thực tế, môi trường đào tạo lâu dài kỹ lưỡng và thầy giáo thực hành mẫu, sống bên cạnh hàng ngày. Với thời gian lâu dài có người chỉnh sửa sai lầm, học lý thuyết không hiểu lại áp dụng thực hành để trợ lực mới hiểu. Thực hành nhiều rồi lại được dạy lý thuyết xen vào… mất công tốn sức của cả thầy và trò mới thành công.