Tìm kiếm Tìm

11. Khái niệm về giúp đỡ

Khi ta nhận sự trợ giúp của ai đó, người trợ giúp mong muốn tốt cho ta, tạo nên ích lợi cho ta, thì người đó là người giúp ta. Và ta là người mang nợ. Người giúp là người có ơn với ta.

Khi ta nhận sự trợ giúp của ai đó,  người trợ giúp mong muốn tốt cho ta, tạo nên ích lợi cho ta,  thì người đó là người giúp ta. Và ta là người mang nợ. Người giúp là người có ơn với ta.

 

Ích lợi con người gồm nhiều phần gộp lại do nhu cầu được đáp ứng tạo nên. Thông thường dễ nhận thấy nhất là giúp đỡ về vật chất, tiền bạc mang lại. Ai cũng thấy rõ, số lượng rõ ràng, nhìn thấy cụ thể, tang chứng vật chứng rõ ràng.

 

Người yêu vật chất sẽ chỉ thích người khác giúp vật chất, tiền bạc. Và do chỉ nhìn thấy tiền nên ai giúp cái gì khác sẽ không thấy, không công nhận. Khi cần có người cho ta  tiền, vậy ta là người mang nợ người cho tiền, người cho ta tiền ta chịu ơn của họ.

 

Giúp đỡ về sức khỏe: khi ta đau ốm bệnh tật có người coi bệnh đúng chỉ ta cách chữa bệnh. Đó là sự giúp đỡ về sức khỏe, ta là người mang nợ, thầy thuốc là người có ơn với ta.

 

Giúp đỡ về công sức: khi ta còn nhỏ anh em, cha mẹ gia đình chăm sóc ta mới sống và lớn lên thành người. Khi ta đi xa gặp rủi ro có bạn bè hỗ trợ chăm sóc ta mới được trưởng thành. Cha mẹ, anh em, bạn bè là người ta mang nợ, ta nhớ ơn.

 

Giúp đỡ về kiến thức chuyên môn: khi ta dốt nát, ít hiểu biết có người dạy ta về kiến thức. Như thầy cô dạy học trò 12 môn học lúc còn nhỏ. Như bậc đàn anh dạy cho ta về chuyên môn khi đi làm, sếp dạy cho ta về quản lý. Lúc này thầy cô giáo, bậc đàn anh đi trước là người có ơn với ta, ta mang nợ. Kiến thức dễ thay đổi nên dễ giúp đỡ, nên level người giúp là Giáo viên.

 

Giúp đỡ về trí tuệ: khi ta sống cạnh người nào mà cách dạy của họ, cách hỏi của họ, cách đố của họ, cách tạo ra môi trường của họ… giúp ta dần dần có tư duy tốt hơn, hiểu biết sâu xa hơn… là ta đã nhận sự giúp đỡ của họ, nợ họ. Trí tuệ tiến bộ là điều rất khó, nên người hướng dẫn rất hiếm có… level của người giúp này là Bậc thầy.

 

Giúp đỡ về nghị lực: khi ta sống cạnh người nào mà cách dạy của họ, cách hỏi của họ, cách sống của họ, cách tạo ra môi trường của họ….giúp ta dần dần có lòng dũng cảm hơn, can đảm hơn, sống bớt hèn nhát  tự chủ hơn, là họ đã giúp đỡ ta, ta nợ họ. Nghị lực ý chí tiến bộ là điều rất khó, nên người hướng dẫn rất hiếm có… level của người giúp là Bậc thầy.

 

Giúp đỡ về tâm tính: khi ta sống cạnh người nào mà cách dạy của họ, cách hỏi của họ, cách sống của họ, cách tạo ra môi trường của họ… giúp ta dần dần sửa được thói quen xấu của mình, sửa được tâm tính kém của mình. Ta có một giá trị mới cao cả hơn, tốt đẹp hơn, phong cách sống hay hơn… là họ đã giúp đỡ ta, ta nợ họ. Tính tình, tâm tính tiến bộ là điều rất khó, nên người hướng dẫn rất hiếm có… level của người giúp là Bậc sư phụ.