Tìm kiếm Tìm

Quan Điểm Công Việc

 • Năng lực bù trừ

  Giữa nhân viên và sếp để giải quyết tốt công việc luôn có sự bù trừ về năng lực.
 • Phân biệt đi học và đi nghe kịch

  Các bạn trẻ ngày nay rất chăm đi học, và đến lớp học thường gặp hai kiểu lớp học, hai kiểu học sinh và hai kiểu thầy giáo khác nhau.
 • Quan văn và Quan võ

  Chúng ta đọc sách hoặc truyện cổ vẫn đa phần nghĩ rằng quan võ chỉ giỏi võ, quan văn chỉ giỏi văn.
 • Lãnh đạo doanh nghiệp theo phong cách nào?

  Bạn là nhà quản lý? Bạn đang lựa chọn cho mình một phong cách quản lý hoàn hảo để áp dụng với tất cả các nhân viên của mình? Vậy phong cách nào là hoàn hảo nhất?
 • Tại sao cố gắng mà không tiến bộ

  Ai cũng cố gắng hàng ngày mà không tiến bộ được bao nhiêu vì đa phần chúng ta có thể đã hiểu nhầm, lẫn lộn chữ cố gắng.
 • Điều đúng tạo nên quyền hạn

  Ai cũng muốn tiến bộ. Và nhiều người trong số đó muốn mình sẽ có một cương vị hay một quyền hạn, hay ít ra cũng có một chút ảnh hưởng nhất định trong một tổ chức, một tập thể.
 • Mục đích khác Kết quả

 • Làm sao để tăng lương liên tục

  Nếu bạn đi làm cho 1 công ty hoặc 1 tổ chức, sẽ rất vui khi lương và thưởng nhận được liên tục tăng. Làm sao để thực hiện được việc đó?
Trang: 1 2